Antalya'ya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yeni bir teşkilat

Güncel - Yayın Tarihi: 23/09/2013 22:17
Antalya'ya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yeni bir teşkilat

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı. 


Artık Türkiye'nin göçü idare için bir kuruluşu var. Göç İdaresi 81 ilimizde teşkilatlanıyor.  

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 19-20 Eylül tarihlerinde Ankara bir otelde  (Dedeman Ankara) 81 İlin Vali Yardımcılarının katılımıyla yaptığı  toplantıda,  Taşra Teşkilatlanması için startı verdi. 

Toplantı 19-20. Eylül.2013 tarihinde 9.30’da açılış  konuşmalarıyla başladı ve iki gün sürdü. 

Toplantıda  Göç alanında uzmanlaşmış Uluslararası Kuruluşların yetkilileri ve Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros  ve diğer göç uzmanları bilgilendirmeler yaptılar.  Açılışta İçişleri Bakanlığı  Müsteşarı Seyfullah  Hacımüftüoğlu’da bir konuşma yaptılar.    Kısa bir süre sonra 81 İlde, İl Göç Müdürlükleri   faaliyete geçecek.

Antalya’da da İl Göç İdaresi Müdürlüğü için merkez ve ilçelerde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum Ve İletişim Dairesi Başkanlığına Eski Van Vali Yardımcısı, Antalya’lı bürokratlardan  Atay USLU atanmıştı.

Türkiye göç hareketlerini yönetmek, göç politikası oluşturmak amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)  kabul etmiş  ve  11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.   Kanunla  göç konusunda İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Yabancılara ait işlemlerin tümü Nisan 2004’den itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünden Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne geçecek. 

Günümüzde uluslararası bir nitelik kazanan göç hareketleri, sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda gündemin ilk sıralarına yerleşmiştir.  Bu gün Dünya’da 100 milyondan fazla göç etmek zorunda kalan insan bulunmaktadır.

Günümüzde   savaş, ayrımcılık vb. siyasi sebeplerle olduğu gibi, ekonomik sebeplerle  ve yaşam kalitesini arttırmak   için göçler olmaktadır.

Ülkemizde ikamet eden yabancı sayısı da yaklaşık 400.000 kişiye  ulaşmak üzeredir.  Antalya, Aydın, Muğla, Bursa,  İzmir başta olmak üzere bir çok ilimizde    Almanlar, Ruslar, İngilizler, Araplar  son yıllarda mülkiyet sahibi olarak Türkiye’ye yerleşmektedirler.

 İkamet  izinleri ile gelenler Ülkemizde düzenli göçün en büyük kısmını teşkil etmektedirler. Göç hareketleri açısından Türkiye’nin  “geçiş ülkesi” konumu son yıllarda değişime uğramış ve aynı zamanda bir  “hedef ülke” olmuştur. Sığınmacı, Mülteci ve geçici koruma statüsüyle (Suriye vatandaşları)  insanlar Türkiye’den uluslararası koruma talep etmektedir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun amacı;  yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarını,  Türkiye’den uluslararası  koruma talep eden yabancılara sağlanacak koruma usullerini ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çalışmalarını  düzenlemektir.

2013 Nisan ayında iktidarın ve muhalefetin oy birliği ile kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu  insani yönü öne çıkan bir kanun.  Kanun için  İçişleri Bakanı Muammer Güler Kanunun meclis görüşmelerinde ““Bulunduğumuz coğrafyada, göçmenlere kapılarını açan, ihtiyaç duyanları koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan bin yıllık köklü bir merhamet toplumu olma geleneğimiz bulunmaktadır.  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bu geleneğimizin tezahürüdür.  “  ifadelerini kullanmıştı

81 İlde, 148 ilçede,  bir çok yabancı ülkede  teşkilatı olacak  Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün  kuruluş kanunu gereği toplam personel sayısı 3005 kişi olacak.  Genel Müdürlük 100 Uzman Yardımcısı almak üzere sınav açtı.  Sınav başvuru koşullarına www.goc.gov.tr adresinden ulaşılabilir. . 

YORUMLAR
Güvenlik Kodu
Close Icon
Hiç kimse henüz bu habere yorum yapmadı